Банки

Sort By: RatingRating Count
ALPHA BANK
(0)
ALPHA BANK

Alpha Bank – клон България е част от Alpha Bank Group – една от най-мощните финансови институции в Гърция. С повече от 1000 клона, Alpha Bank Group е активна на международните банкови пазари с присъствие в Гърция, Кипър, Румъния, България, Сърбия, Украйна, Албания, Македония и Великобритания.

http://www.alphabank.bg/
0335 90 390
гр. Карлово, ул. „Общински пазар“ 9
, ,
4300
SG ЕКСПРЕСБАНК
(0)
SG ЕКСПРЕСБАНК

В началото на 1993 е създадена Експресбанк АД Варна в резултат на сливане на Транспортна банка и 12 по-малки търговски банки. Експресбанк се превръща в един от главните участници в корпоративното банкиране на българския пазар. През юли 1993г. новата структура, получила пълен лиценз, започва дейността си като универсална банка. Банковата консолидационна компания притежава 93% от капитала на Експресбанк АД. От четвърти октомври 2005, името на банката става Сосиете Женерал Експресбанк.

http://www.sgeb.bg/
0335/9 09 00
гр. Карлово, ул. „Гурко „10
, ,
4300
Банка ДСК Карлово
(0)
Понеделник: 08.00 – 17.00 Вторник: 08.00 – 17.00 Сряда: 08.00 – 17.00 Четвъртък: 08.00 – 17.00 Петък: 08.00 – 17.00
Банка ДСК Карлово

Банка ДСК Карлово

(+359 335) 95535
(+359 335) 95533
гр. Карлово, ул. „Васил Левски“ № 13
,
4300
БУЛБАНК АД
(0)
БУЛБАНК АД

Булбанк е учредена през 1964 година като Българска външнотърговска банка (БВБ), със 100% държавно участие, със седалище в София, основен капитал 40 милиона лева и предмет на дейност – международни търговски разплащания и финанси. Първоначално Банката се помещава в сградата на БНБ. Основният акционер – UniCredito, продава миноритарен дял от акциите на Булбанк на италианската SIMEST SpA и Международната финансова корпорация, съответно 2,5% и 5,3% от акционерния капитал.
През 2006 г. започва процесът на обединението на Булбанк, HVB Bank Biochim и Хеброс Банк.
Учредено е дружеството за потребителско финансиране УниКредит Кларима България.Създадено е специализираното дружесто УниКредит Факторинг България.

0335/90520
гр. Карлово, ул.“Водопад“ 2
, ,
4300
БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА
(0)
БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА

Пощенска Банка (с юридическо име И Еф Джи Юробанк Бългадия АД) е водеща универсална банка в България.Чрез широката си мрежа от над 140 офиса и присъствие в повече от 2000 пощенски представителства ние предлагаме услуги с най-високо качество на нашите клиенти : физически лица, предприемачи, малки и средни предприятия, големи корпоративни и институционални клиенти.

https://www.postbank.bg/
0335/9 35 36
гр. Карлово, ул. „Петко Събев „2
, ,
4300
ОББ
(0)
08:30 – 16:30 Пон. – Пет.
ОББ

ОББ поддържа и развива устойчива политика на корпоративна социална отговорност като част от активния си ангажимент към обществото, неговите членове, неговата история и бъдеще.

Цялостната ни стратегия в сферата на корпоративната социална отговорност е насочена към няколко основни линии на подкрепа, тясно обвързани със съхраняването на обществените устои в исторически и културен план, с поощряването на иновативните изяви в изкуството и науката, с подкрепата за спорта и активния начин на живот и не на последно място – с отговорността към уязвимите членове на обществото.

Обединена българска банка развива дългосрочни програми в подкрепа на културата, изкуството и спорта като част от политиката си за корпоративна социална отговорност.

https://www.ubb.bg/
+359 335/ 90751
+359 335/ 99029
гр. Карлово, ул. Петко Събев 10
, ,
4300
ПРОКРЕДИТ БАНК
(0)
ПРОКРЕДИТ БАНК

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие и предлага пълна гама от услуги. Ние предоставяме на нашите клиенти отлично обслужване и голямо разнообразие от продукти. В кредитирането се концентрираме върху малкия и средния бизнес, тъй като сме уверени, че предприятията от такъв мащаб създават най-голям брой работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които оперират.
За разлика от другите банки, ПроКредит Банк не развива приоритетно потребителски кредити. Вместо това ние се концентрираме върху отговорното банкиране и изграждане на спестовна култура сред нашите клиенти.

0335/ 9 25 33
гр. Карлово, Общински пазар №25 A
, ,
4300
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
(0)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Първа Инвестиционна Банка – клон Карлово

Корпоративен статус
Първа инвестиционна банка е акционерно дружество, регистрирано от Софийски градски съд с решение от 08.10.1993 г.
Банката притежава пълен банков лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина.
Първа инвестиционна банка е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и лицензиран инвестиционен посредник.

0335/9 68 28
0335/9 69 30
гр. Карлово, ул.“Ген. Карцов“6
,
4300
РАЙФАЙЗЕН БАНК
(0)
РАЙФАЙЗЕН БАНК

Райфайзенбанк ЕАД е основана през юни 1994 г. по българския Закон за банките и кредитното дело, с пълен лиценз за работа в страната и в чужбина.Работи с големи, средни и малки фирми и с физически лица;
Сред клиентите й са най-големите български и чуждестранни фирми опериращи в България;
Активно кредитира реалния сектор в България;
Успешно финансира малки предприятия, във всички свои клонове в страната.

0335/9 04 32
гр. Карлово, ул.“Евстати Гешев“№1
,
4300
СИБАНК
(0)
СИБАНК

СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с над 20-годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна и непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването й. Същевременно банката отговаря на съвременното търсене, развивайки дистанционните канали за дистрибуция.

https://www.cibank.bg/
0335 / 9 32 43
гр. Карлово, ул. „Ивайло“ 2
, ,
4300