Геодезически услуги

Sort By: RatingRating Count
Зенит-Гео
(0)
Липсва
Зенит-Гео

Зенит-Гео ЕООД е създадена през 1992 г., като още от самото си създаване работи в тясно сътрудничество с Геоинженеринг. Сферата ни на дейност е геодезическото проучване и проектиране.
Фирмата има значителен опит в областта на комплексните геодезически услуги:
геодезически снимки и трасировки, геодезически обработки – опорни геодезични мрежи, прецизна и техническа нивелация, регулация и вертикална планировка, обработка на GPS измервания, анализ и интерпретация на резултати, контролни GPS мрежи, изработване на различни видове геодезически планове и карти в цифров вид: кадастрални планове, вертикално планиране, регулационни планове, земеразделяне.
Първият офис на Зенит-Гео и Геоинженеринг открихме в гр. Пазарджик. Дейността обаче бързо се разрастна и това доведе до откриването на втори офис в града, както и офиси в София, Пловдив, Карлово и Брезник.

http://www.zenitgeo.com/
0335/9 55 50
гр. Карлово, ул. Търговска 10, ет.2, офис 2
4300