Геодезически услуги

Sort By: RatingRating Count
ГЕОПРЕЦИЗ ЕООД
(0)
понеделник 9:00ч.–17:30ч. вторник 9:00ч.–17:30ч. сряда 9:00ч.–17:30ч. четвъртък 9:00ч.–17:30ч. петък 9:00ч.–17:30ч. събота Затворено, неделя Затворено
ГЕОПРЕЦИЗ ЕООД
Геодезически услуги
Поддръжка на кадастралните карти на Карлово, Сушица, Сопот и Анево
Кадастър и регулация
Изработване на подробни устройствени планове, парцеларни планове
Геодезия в строитеството – заснемане и вертикално планиране на сгради, улици и др.
GPS измервания
Заснемана с GPS границите на БЗС за отстраняване застъпванията на земеделски стопани
Трасиране на имоти в земеделските земи и гори
+359 888 612 524
+359 335 9 25 85
гр. Карлово, ул. Граф Игнатиев 10
4300
Зенит-Гео
(0)
Липсва
Зенит-Гео

Зенит-Гео ЕООД е създадена през 1992 г., като още от самото си създаване работи в тясно сътрудничество с Геоинженеринг. Сферата ни на дейност е геодезическото проучване и проектиране.
Фирмата има значителен опит в областта на комплексните геодезически услуги:
геодезически снимки и трасировки, геодезически обработки – опорни геодезични мрежи, прецизна и техническа нивелация, регулация и вертикална планировка, обработка на GPS измервания, анализ и интерпретация на резултати, контролни GPS мрежи, изработване на различни видове геодезически планове и карти в цифров вид: кадастрални планове, вертикално планиране, регулационни планове, земеразделяне.
Първият офис на Зенит-Гео и Геоинженеринг открихме в гр. Пазарджик. Дейността обаче бързо се разрастна и това доведе до откриването на втори офис в града, както и офиси в София, Пловдив, Карлово и Брезник.

http://www.zenitgeo.com/
0335/9 55 50
гр. Карлово, ул. Търговска 10, ет.2, офис 2
4300