Лаборатории

Sort By: RatingRating Count
Диалаб СМДЛ
(1)
от 7:30 до 17:00
Диалаб СМДЛ
СМДЛ Диалаб – лабораторни изследвания

Диалаб Карлово – създадохме Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Диалаб Карлово през 2008 година с идеята да предложим на своите пациенти от град Карлово качествени кръвни и лабораторни изследвания при добри условия и на конкурентни цени. Ние осъзнаваме ключовата роля, която има прецизният тест, за поставянето на правилна диагноза. Поради тази причина, сме оборудвали лабораторията с висококачествена медицинска техника, която се използва от нашия отлично обучен екип от специалисти. Те притежават нужната квалификация и дългогодишен опит, което гарантира за професионалната им работа с оборудване.
За да сме сигурни, че лабораторията ни Диалаб Карлово работи в услуга на пациента, стриктно организираме работата си, всекидневно извършваме строг вътрешен контрол, а всеки месец подлежим на външен контрол, гарантиращ точни изследвания. Помислили сме и за удобството на пациентите – намираме се на крачка от личен лекар и предлагаме ежедневни домашни посещения за лежащо болни и трудноподвижни пациенти.

От СМДЛ Диалаб Карлово Ви предлагаме разнообразие от изследвания, които извършваме бързо и точно – микробиологични изследвания, клинико-химични изследвания, паразитологични изследвания и други. За да Ви улесним максимално, сме предвидили и възможността да видите резултатите от изследванията си онлайн като изпратите запитване, на което ние ще отговорим.
Когато е необходимо извършването на допълнителни изследвания, Диалаб Карлово си сътрудничи и с други лаборатории.

http://www.dialab-bg.com/
+359 33/ 592 411
гр. Карлово, ул. Ген.-майор Гурко Мархолев 5 – Микробиологична лаборатория
гр. Карлово, Ул. “Гладстон“ 24- Медицинска клинична лаборатория
4300
МЦ „ВИТА МЕД” ЕООД
(1)
,
понеделник – петък 07:30-18:00
МЦ „ВИТА МЕД” ЕООД

МЦ „ВИТА МЕД” ЕООД е частно здравно заведение за доболнина специалицирана медицинска помощ. Започва в началото на 2001 год. като самостоятелна медикодиагностична лаборатория, а впоследствие разширява дейността си. Медицинският център е разположен в центъра на града в две сгради.При нас ще ви бъде оказана качествена медицинска помощ, съобразена със стандартите на добрата медицинската практика, специализирана доболнична помощ и медико-диагностични изследвания.
Цялостната дейност на центъра е насочена към запазване на водещо място в областта на доболничната медицинска помощ чрез:
– Екип от високо специализирани медицински специалисти.
– Взаимодействие и сътрудничество с лечебни здравни заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол.
– Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигане високи стандарти в доболничната помощ.*Центърът има акредитация от МЗ за 5 години с отлична оценка.

0335/9-88-72
Адрес: Карлово, ул. „Тодор и Ана Пулеви” №18
4300