Машиностроене

Sort By: RatingRating Count
Боннер ООД
(0)
Липсва
Боннер ООД

Фирмата произвежда машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост:
– тръбни пътища за хладилници, замразителни и охладителни тунели, изработени от неръждаема стомана или горещо поцинковани;
– тръбни пътища за кланици – задвижвани и незадвижвани;
– рестрейнери за подвеждане на животни в кланици;
– товароносещи органи за кланична обработка на ЕПЖ, ДПЖ и свине;
– елеватори, лентови и ролкови конвейери;
– подвижни и неподвижни платформи от неръждаема стомана ;
– електро-механични повдигащи устройства-обръщачи колонен тип, хидравлични повдигащи устройства от неръждаема стомана;
– санитарно-хигиенни машини и съоръжения – хигиенни зони, мивки, стерилизатори за машини, ножове и масати и др. от неръждаема стомана;
– линии за транжиране;
– работни места, работни маси и маси за транжиране от неръждаема стомана;
– електро-механични и хидравлични повдигачи-обръщачи, от неръждаема стомана;
– транспортиращи машини и конвейери от неръждаема стомана и изкуствен материал;
– колички за транспортиране на палети, колички тип Ласка, складови колички, роли за транспортиране на каси, етажни колички, стативи за опушване на месо, колбаси, сирене и др. от неръждаема стомана;
– евро-палети, решетъчни палети от неръждаема стомана.;
– вани за събиране на кръв, вани и машини за разбъркване на саламура, контейнери за съхранение на хранителни продукти и др. от неръждаема стомана;
– форми за шунка, бастуни за окачване на хранителни продукти, тави и др.

+359 335 99915
+359 335 99913
с. Ведраре, община Карлово
4364