Машиностроене

Sort By: RatingRating Count
Боннер ООД
(0)
Липсва
Боннер ООД

Фирмата произвежда машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост:
– тръбни пътища за хладилници, замразителни и охладителни тунели, изработени от неръждаема стомана или горещо поцинковани;
– тръбни пътища за кланици – задвижвани и незадвижвани;
– рестрейнери за подвеждане на животни в кланици;
– товароносещи органи за кланична обработка на ЕПЖ, ДПЖ и свине;
– елеватори, лентови и ролкови конвейери;
– подвижни и неподвижни платформи от неръждаема стомана ;
– електро-механични повдигащи устройства-обръщачи колонен тип, хидравлични повдигащи устройства от неръждаема стомана;
– санитарно-хигиенни машини и съоръжения – хигиенни зони, мивки, стерилизатори за машини, ножове и масати и др. от неръждаема стомана;
– линии за транжиране;
– работни места, работни маси и маси за транжиране от неръждаема стомана;
– електро-механични и хидравлични повдигачи-обръщачи, от неръждаема стомана;
– транспортиращи машини и конвейери от неръждаема стомана и изкуствен материал;
– колички за транспортиране на палети, колички тип Ласка, складови колички, роли за транспортиране на каси, етажни колички, стативи за опушване на месо, колбаси, сирене и др. от неръждаема стомана;
– евро-палети, решетъчни палети от неръждаема стомана.;
– вани за събиране на кръв, вани и машини за разбъркване на саламура, контейнери за съхранение на хранителни продукти и др. от неръждаема стомана;
– форми за шунка, бастуни за окачване на хранителни продукти, тави и др.

+359 335 99915
+359 335 99913
с. Ведраре, община Карлово
4364
ВРЗ Карлово
(0)
Липсва
ВРЗ Карлово

Предметът на дейност на Вагоно-ремонтен завод – Карлово АД е ремонт на железопътни вагони и железопътна техника, производство на резервни части, възли и агрегати за подвижния железопътен състав.

+359 335 901 01
+359 335 952 64
гр. Карлово, ул. Ул. Теофан Райнов 2
4300
ИПО ООД
(0)
Липсва
ИПО ООД

Фирмената специализация е ориентирана в три основни направления: производство, дилърство и консултантска дейност в сферата на машиностроенето. Oсновният фокус пада върху предоставяне на високо технологични и иновативни решения за тежката промишленост, строителната, селскостопанската и транспортна индустрия в страната и зад граница.

Производствената дейност на фирмата е съсредоточена в машиностроителна фабрика край гр. Карлово. Основните производства, които се развиват са механично производство, металолеене и производство на гъвкави хидравлични и пневматични съединения, обслужващи минната, минно-обогатителната и пътно-строителната индустрия.

https://www.ipo-bg.com/bg
+359 335 965 85
+359 335 974 85
гр. Карлово, ул. Теофан Райнов
4300
СД Дипси-91 Арабаджиев и Сие
(0)
Липсва
СД Дипси-91 Арабаджиев и Сие
Фирма СД“ДИПСИ-91 Арабаджиев“СИЕ е създадена през 1990 година с дейност изкупуване и търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

„СД Дипси-91 Арабаджиев и СИЕ“ разработва в механичен цех с металообработващи машини, в който се изработват различни детайли – основно зъбни колела и шлицеви валове и услуги по поръчка на клиенти.
Фирмата разполага със собствени автокранове за извършване на услуги и
развива търговска дейност на дребно с употребявани металообработващи машини
в страната и чужбина.

+359 888 397 032
община Карлово, с. Ведраре
4364