Музика

Sort By: RatingRating Count
Музикална Школа MUSICA NOVA
(0)
Всеки ден от 10 до 20 ч., с предварително записан час
Музикална Школа MUSICA NOVA
Това е място, където в приятна и уютна обстановка, може да започнете да изучавате любимия си инструмент: ПИАНО, ЦИГУЛКА, КИТАРА – електрическа, акустична или класическа и ПЕЕНЕ.
Заниманията по ИНСТРУМЕНТ, ПЕЕНЕ и СОЛФЕЖ са индивидуални и се провеждат всеки ден, с предварително записан час.

ПРИ НАС може да се подготвите за кандидатстване в средно или висше музикално учебно заведение.

ПРИ НАС може да изучавате: ПИАНО, ЦИГУЛКА, КИТАРА, ПЕЕНЕ, СОЛФЕЖ на любителско или професионално ниво.
Може да започнете от всеки етап, до който сте достигнали.

За инструмент може да се запише всеки желаещ, без ограничение във възрастта. При първата среща се установява нивото на владеене на инструмента, музикалните познания, интереси и желание на ученика. Началото е поставено след запознаване с инструмента и неговите части, постановка за свирене и първи възпроизведени тонове.

Умението за свирене на инструмент се придобива в дълъг учебен процес, който изисква труд и упоритост от страна на учител и ученик. Всеки ученик трябва да има СОБСТВЕН ИНСТРУМЕНТ, на който да упражнява заученото в час. А ако нямате, ние с удоволствие ще ви помогнем и посъветваме как и откъде бихте могли да се сдобиете с такъв.

Всеки начинаещ с инструмент, задължително преминава първоначално през няколко учебни часа по солфеж. Уроците по солфеж са неизменна част от музикалните занимания. В тях се научава нов език – нотите. Нотното ограмотяване започва с изучаване на елементите на нотния запис и понятия като: тон, височина, размер, темпо, пауза, време, тембър, лад …

+359 886 17 00 36
гр. Пловдив, площад Цар Калоян 15
4000