Обща консултация

Sort By: RatingRating Count
д-р Пелев
(0)
Липсва работно време
д-р Пелев
Вътрешни болести и кардиология.
+359 887 971 998
гр. Карлово, ул. Веркович 12
4300
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  „Д-р КИРО ПОПОВ” – КАРЛОВО“ЕООД
(0)
отворено 24 часа

„МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово“  ЕООД  е лечебно заведение за болнична помощ с водеща роля в областта на диагностично – лечебната, рехабилитационната и профилактичната дейност на територията на Карловска община и части от общините Хисар, Брезово и Калояново.
Болницата извършва диагностика и активно лечение на остри и хронични заболявания, травми, спешни и планови оперативни интервенции. Разполага с модерно обзаведена, извършваща пълен  набор изследвания клинична лаборатория.      Извършва високоспециализирана медицинска помощ със съвременна апаратура на пациентите в областта на образната и функционалната диагностика.

гр.Карлово,
ул.“Ген. м-р Гурко Мархолев“№3
, ,
4300