Поща

Sort By: RatingRating Count
Български пощи Карлово
(0)
Понеделник до Петък от 9ч до 17ч, Събота от 9ч до 13ч
Български пощи Карлово
В мрежата на „Български пощи” ЕАД функционират 2981 пощенски станции, които покриват и най-отдалечените населени места в страната

В мрежата на „Български пощи” ЕАД функционират 2981 пощенски станции, които покриват и най-отдалечените населени места в страната.

В условията на либерализиран пощенски пазар и остра конкуренция „Български пощи” ЕАД все по-активно търси нови пазарни ниши, обогатява своето портфолио, разнообразява дейността си в отговор на нарастващите клиентски изисквания, осигурява технологично конкурентоспособността си и своя просперитет.

https://www.bgpost.bg/
0335/9 30 29
0335/9 53 48
ул. „Райно Попович“ № 2
ул. „Райно Попович“ № 2 Карлово 4300