Проектански фирми

Sort By: RatingRating Count
арх. Дочо Дочев
(0)
Липсва работно време
арх. Дочо Дочев
Проектиране на жилищни, обществени, промишлени, аграрни сгради, устройствено планиране. Интериор, паркоустройство, 3D моделиране.
+359 896 995 367
гр. Карлово, ул. Васил Левски 12
4300
ГЕОСАРХ КОНСУЛТ ООД
(0)
Липсва работно време
ГЕОСАРХ КОНСУЛТ ООД
Проектантска и консултантска фирма. Проектиране, строителен надзор, преотреждане на земя, консултантска дейност.
+359 88 780 4020
гр. Карлово
4300
инж. Божидар Скоклев
(0)
Липсва работно време
инж. Божидар Скоклев
Проектиране и строителство.
+359 888 558 596
гр. Карлово
,
4300
ММ Консулт ООД
(0)
Липсва работно време
ММ Консулт ООД
Строителна инспекция – технически контрол, строителен надзор, проектиране, конструкции.
+359 888 304 857
гр. Карлово, ул. Веркович 8
4300
Проектанско бюро арх. Луиза Тодорова
(0)
Липсва работно време
Инвестиционно проектиране на сгради и съоражения, устройствено планиране, интериор, 3D визуализация.
гр. Карлово, ул. Цар Асен 7
4300