Рисуване

Sort By: RatingRating Count
АРТ ЦЕНТЪР ОРХИДЕЯ
(0)
понеделник – петък: 09:30 – 19:00 часа; събота и неделя: почивен ден
АРТ ЦЕНТЪР ОРХИДЕЯ
АРТ ЦЕНТЪР ОРХИДЕЯ:
– Художествени изложби и представяне на техните автори;
– Камерни концерти;
– Поетични вечери;
– Школа за деца и въздрастни
* индивидуални и групови уроци по изобразително изкуство,математика,география,история,английски език,испански език;
– Организиране на обществено-културни събития;
– Конкурси;

Визия на арт център Орхидея
Съвременната художествена галерия не трябва да е тихо хранилище на художествени произведения, а активно, живо, изпълнено с художествено съдържание и културни събития средище.
Изхожда се от осъзнаването, че съвременната художествена галерия е важно духовно пространство, което има решаващо значение за култивирането на обществото и за развитието на културните процеси.
Арт център Орхидея има много важно място в културния живот на град като Карлово, тъй като представя не само изложби и събития свързани с изобразителното изкуство, но и такива свързани с литературата, музиката и други изкуства.
Съществена част от екпозиционната дейност са временните изложби, някои от тях ще представят колекции от други художествени галерии или представящи даден автор.
Основна част от временните изложби ще представят развитието на съвременното изкуство – групови и индивидуални изложби обединени на стилов или тематичен принцип.
Много важна част от временните изложби са тези представящи творчеството на местната творческа общност.
Освен събитията свързани с представяне на изобразителните изкуства, галерията е средище и на други културни събития – представяне на книги, камерни концерти, тематични дискусии, срещи с интелектуалци и творци.
Надяваме се, чрез преподавателите по изобразително изкуство в училищата на града да се привлекат подрастващите поколения за редовни посещения в арт център Орхидея. Запознавайки се с основите и историята на изобразителното изкуство да бъдат въвлечени в света на изкуството да им се достави одухотворяващо културно преживяване така необходимо днес.

+359 894 748 700
гр. Карлово, ул. Пазарна 1
4300