Специализирани курсове

Sort By: RatingRating Count
ЦПО Протур-95 ООД
(0)
Липсва работно време
ЦПО Протур-95 ООД
ЦПО Протур-95 ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.
http://protur95.com/
+359 898 519 392
гр. Пловдив, ул. 11-ти август № 5, ет. 2, офис. 6
4000