Съд

Sort By: RatingRating Count
Районен съд Карлово
(0)
прием за граждани: ПОНЕДЕЛНИК от 10.00 часа до 11.30 часа
Районен съд Карлово
Работно време: от 9.00 до 17 часа без прекъсване

В Районен съд Карлово са обособени граждански и наказателни състави, както и службите бюро съдимост, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията.

Председател на съда е АСИМА ВАНГЕЛОВА-ПЕТРОВА.

СЪДИИ:

1. Анна Георгиева
2. Анна Донкова-Кутрова
3. Дарина Попова
5. Гюрай Мурадов
6. Владимир Иванов

СЪДИЯ – ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. Илиян Миланов
2. Велин Енев

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:

1. Георги Марков

Към месец декември 2016 г. щатната численост на персонала в Районен съд – гр. Карлово е общо 33 бр., от тях:

7 магистрати;
2 държавни съдебни изпълнители;
1 съдия по вписвания;
23 съдебни служители.

0335/9 32 61
гр. Карлово, ул. Ген. Карцов № 44
,
4300