Търговия с машини

Sort By: RatingRating Count
ИПО ООД
(0)
Липсва
ИПО ООД

Фирмената специализация е ориентирана в три основни направления: производство, дилърство и консултантска дейност в сферата на машиностроенето. Oсновният фокус пада върху предоставяне на високо технологични и иновативни решения за тежката промишленост, строителната, селскостопанската и транспортна индустрия в страната и зад граница.

Производствената дейност на фирмата е съсредоточена в машиностроителна фабрика край гр. Карлово. Основните производства, които се развиват са механично производство, металолеене и производство на гъвкави хидравлични и пневматични съединения, обслужващи минната, минно-обогатителната и пътно-строителната индустрия.

https://www.ipo-bg.com/bg
+359 335 965 85
+359 335 974 85
гр. Карлово, ул. Теофан Райнов
4300