акушер гинеколог

Sort By: RatingRating Count
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОМЕГА
(0)
от 7:30 до 17:00
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОМЕГА
В центъра се извършват: ЕМГ; Доплерова сонография; 3D ехографии; ЕКГ; Ехографии на детска тазобедрена става; Дигитален рентген

Работят следните специалисти с договор с РЗОК:
Д-р Отонов – ортопед-травматолог;
Д-р Георгиева – невролог;
Д-р Манолова – невролог;
Д-р Костова – вътрешни болести;
Д-р Маринова – педиатър;
Д-р Шкодрова – педиатър;
Д-р Минев – АГ
+359 33 591 600
гр. Карлово, ул Генерал Гурко Мархолев 5
ет 1ви, Мед Център 1
4300