архитект

Sort By: RatingRating Count
арх. Дочо Дочев
(0)
Липсва работно време
арх. Дочо Дочев
Проектиране на жилищни, обществени, промишлени, аграрни сгради, устройствено планиране. Интериор, паркоустройство, 3D моделиране.
+359 896 995 367
гр. Карлово, ул. Васил Левски 12
4300
Проектанско бюро арх. Луиза Тодорова
(0)
Липсва работно време
Инвестиционно проектиране на сгради и съоражения, устройствено планиране, интериор, 3D визуализация.
гр. Карлово, ул. Цар Асен 7
4300