земеделие

Sort By: RatingRating Count
Консултации в земеделието
(0)
Понеделник – петък: от 10:00 до 17:00; събоита и неделя: затворено
Консултации в земеделието
Липсата на информация в земеделието води до упорит, но безсмислен труд!

КОНСУЛТАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО Ви предлага съдействие и ще Ви консултира при:

Регистрация като земеделски производител
Промяна преназначение на земеделска земя /вкарване в регулация/
Бракуване на трайно насаждение
Покупко-продажба на земеделска земя
Изготвяне на споразумение за ползвне
Изготвяне и подаване на декларации за правно основание по чл. 69 и 70
Консултации и изготвяне на проекти по мерките на ПРСР 2014-2020г.
Консултации при възстановяване на земеделска земя
Консултации и по други въпроси свързани със земеделието.

Земеделие Карлово

Консултации в земеделието Карлово

+359 888 441 669
гр. Карлово, ул. Ген. Карцов № 22, ет. 2
,
4300