лаборатория

Sort By: RatingRating Count
МЦ „ВИТА МЕД” ЕООД
(1)
,
понеделник – петък 07:30-18:00
МЦ „ВИТА МЕД” ЕООД

МЦ „ВИТА МЕД” ЕООД е частно здравно заведение за доболнина специалицирана медицинска помощ. Започва в началото на 2001 год. като самостоятелна медикодиагностична лаборатория, а впоследствие разширява дейността си. Медицинският център е разположен в центъра на града в две сгради.При нас ще ви бъде оказана качествена медицинска помощ, съобразена със стандартите на добрата медицинската практика, специализирана доболнична помощ и медико-диагностични изследвания.
Цялостната дейност на центъра е насочена към запазване на водещо място в областта на доболничната медицинска помощ чрез:
– Екип от високо специализирани медицински специалисти.
– Взаимодействие и сътрудничество с лечебни здравни заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол.
– Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигане високи стандарти в доболничната помощ.*Центърът има акредитация от МЗ за 5 години с отлична оценка.

0335/9-88-72
Адрес: Карлово, ул. „Тодор и Ана Пулеви” №18
4300